.TR ALAN ADINIZI BELGESİZ HIZLI VE KOLAY KAYIT EDİN!

.com.tr, .net.tr ve .org.tr alan adlarını belgesiz kayıt edebilirsiniz!

Genel Hizmet Sözleşmesi

İşbu sözleşme, internet üzerinden verilen hizmetler için geçerlidir ve gerçek bireyler ya da tüzel kişilerle Kapteyan Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında genel hizmet kullanım şartlarını belirleyen kurallardan oluşmaktadır. İnternet sitemiz üzerinden herhangi bir ürünü sipariş etmeden önce hizmet sözleşmesini ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan kullanım şartlarını tam olarak okumanız gerekmektedir. Hizmet kullanım sözleşmesi uymanız gereken kuralları içermektedir. Bu sözleşmeyi veya şartlarından herhangi birini kabul etmiyorsanız lütfen sipariş işlemlerinizi iptal ediniz. Herhangi bir ürün veya hizmet siparişi vermeyiniz.

1. HİZMET SAĞLAYICI ve TARAFLAR

İşbu sözleşme, Kapteyan Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Sözleşmenin bundan sonraki bölümlerinde kısaca “KAPTEYAN” olarak anılacaktır.) ile KAPTEYAN tarafından sağlanan hizmetleri satın alan müşteriler (bundan sonra kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

Adres : Tarım Mh. Perge Bulvarı Cd. Perge Plaza İş Merkezi C Blok No: 13/106 Muratpaşa / ANTALYA

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

MÜŞTERİ’nin KAPTEYAN’a ait internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda özellikleri belirtilen hizmet ve ürünlerin satın alınması/satışı ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanması işbu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır. Sözleşmenin sanal ortamda imzalanmasını/kabulünü/onayını takiben, MÜŞTERİ, bu sözleşmenin imzalanmasına/kabulüne/onayına katılmak suretiyle, sözleşmeyi, sözleşmenin yanı sıra Hizmet Kullanım Şartlarını da bu sözleşmeden ayrılmaz ve bölünemez bir bütün olarak okuyup anladığını ve KAPTEYAN’ın zaman zaman internet sitesinde yapacağı güncellemeler ve düzenlemeleri de kapsayan ilave ya da farklı kayıt, şart ve politikalar da dahil olmak üzere işbu Sözleşmedeki bütün kayıt ve şartlara bağlı kalmayı, bütün kayıt ve şartlara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. SÖZLEŞMENİN AYRILMAZ EKLERİ

İşbu sözleşme ekleri ile hizmet alım aşamasında “Hizmet Kullanım Şartları” seçeceğiniz hizmetlere ilişkin koşul ve şartları, “Aydınlatma ve Rıza Metni” 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatıldığınızı ve verilerinize ilişkin izinlerinizi düzenler. İşbu sözleşme ve ekleri MÜŞTERİ tarafından kabul edilerek bir bütün oluşturur. Hizmet alım aşamasında sipariş tipi dışında kalan sözleşme ekleri dikkate alınmayacaktır.

4. SÖZLEŞME SÜRESİ

İşbu sözleşme sözleşmeye ek olarak getirilecek hizmet taahhütnamesi süresince geçerlidir. Eğer sözleşmeye ek bir hizmet taahhütnamesi getirilmemiş ise sözleşme bir ödeme dönemi süresince geçerlidir, taraflardan biri, diğerine bildirmediği sürece bir ödeme dönemi kadar devam etmektedir.

5. YEDEK SORUMLULUĞU

Müşteri ve Yedek İlişkisi : "KAPTEYAN" sağladığı hiçbir hizmette yedek alma sorumluluğunda değildir. Yedek alma sorumluluğu tamamen MÜŞTERİ’ye aittir. "KAPTEYAN" bu konuda kesinlikle sorumlu ve/veya mesul tutulamaz. "KAPTEYAN" haftalık yedek almaktadır fakat oluşabilecek veri kayıplarının önlenmesi için asıl yedek sorumlusu MÜŞTERİ’dir.

Yedek ve Ödeme İlişkisi : Ödemesini yapmayan MÜŞTERİ’nin hizmeti 7 gün içinde sonlandırılmaktadır. 7 gün sonra MÜŞTERİ firmamızdan herhangi bir şekilde yedek talep edemez.

Yedek ve İllegal içerik ilişkisi: İllegal içerik barındırmakta olan bir MÜŞTERİ’nin hesabı askıya alınmaktadır. Bu hesabın yedeğini firmamız müşteriye vermeme hakkını saklı tutar. Veya hizmet politikamız gereği kendi haklarını korumak adına gerekli incelemeleri yaparak müşteriye yedeğini verebilir.

Yedek ve Tarih ilişkisi : "KAPTEYAN" Haftalık yedek almaktadır fakat sunucu yoğunluğuna bağlı sunucuda bulunan bütün hesapların 2. hafta yedeği alınabilir veya herhangi bir hesabın yedeği o hesabın yoğunluğuna bağlı 2. hafta alınabilir. "KAPTEYAN" Müşteriye elinde bulunan güncel yedeği verebilir bu nedenle MÜŞTERİ eski tarihli veya yeni tarihli yedek talep edemez.

6. SUNUCUDAKİ YAZILIMLAR VE MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI

Sunucudaki Yazılımlar ve Ayarlamalar : "KAPTEYAN" paylaşımlı hosting sunucuları profesyonel optimizasyon firmaları tarafından optimize edilmiş olup tüm özellikleri stabildir. Hiçbir kullanıcının isteği üzerine sunucuya ek bir yazılım kurulmaz/kurulu yazılımların ayarları değiştirilmez.

Yazılımsal sorumluluk : MÜŞTERİ firmamızdan almış olduğu Paylaşımlı hosting/reseller ürünlerinde kurmuş olduğu scirptlerin çalışmamasından kendisi sorumludur bu nedenle MÜŞTERİ firmamızı sorumlu tutamaz. Ücretli olarak alacağınız scirpt, tema, modül vb. yazılımların alınmadan önce fimamıza gereksinimlerinin bildirilmesi zorunludur aksi halde doğabilecek gereksinim eksiğinden "KAPTEYAN" sorumlu tutulamaz. Firmamızdan yeni hizmet alacak müşterilerin daha önce almış olduğu scirpt, modül, tema vb. yazılımları bizim sunucularımızda çalıştırmak istiyorsa hizmet almadan önce sunumuzda kurulu olan gereksinimleri öğrenmesi zorunludur aksi halde doğabilecek gereksinim eksiğinden "KAPTEYAN" sorumlu tutulamaz.

7. KAPTEYAN SORUMLULUKLARI

KAPTEYAN, müşterilerinin talebi üzerine sipariş olarak iletilen hizmetleri ödemesi peşin olarak yapıldıktan sonra sağlayacaktır. KAPTEYAN ödemesi peşin yapılmayan veya banka kayıtlarında iptal edilen hizmetler için hizmet sağlamak mecburiyetinde değildir. KAPTEYAN, siparişin kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra, MÜŞTERİ siparişi detaylarında bulunan hizmete ilişkin tüm bilgileri ve şifreleri müşteriye e-posta yolu ile iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluluğu MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olup bu konulardan doğacak zarar ve ziyandan da MÜŞTERİ sorumludur.

KAPTEYAN, vermiş olduğu hizmetin sınırları çerçevesinde müşterilerinin teknik sorularını kapteyan.com.tr internet sitesinden yazılı olarak alacak, yazılı olarak geri dönüş yapacaktır. Teknik desteğin kapsamı sadece verilen hizmetle sınırlıdır; işletim sistemi, MÜŞTERİ’nin bu işletim sistemine kurmuş olduğu yazılımlar teknik desteğin kapsamı dışındadır.

KAPTEYAN, verilen hizmetin, internetin omurgasını oluşturan firmalardan, sunucu arızalarından, veri merkezlerinden veya MÜŞTERİ hatalarından kaynaklanan arızalar ve bakım çalışmaları vb. her türlü mücbir sebepten kaynaklanan kesintilerinden sorumlu değildir. Erişim sağlayıcılardan ve bunlara ait veri merkezlerinden kaynaklı sebeplerle KAPTEYAN’ın servislerinde yaşanabilecek sorunlardan KAPTEYAN sorumlu değildir.

8. MÜŞTERİ SORUMLULUKLARI

MÜŞTERİ, paylaştığı iletişim bilgilerinin sadece resmi kurumlarca ve bir kovuşturma veya soruşturmaya esas olmak üzere istendiği takdirde paylaşılacağını kabul eder ve buna şimdiden onay vermiştir. Ayrıca KAPTEYAN, sair bir mahkeme kararı üzerine yer sağlayıcısı olmadığı veya içeriğe müdahale imkânının bulunmadığı hallerde mahkeme kararı gereğince “ip adresi engellenmesi” işlemini yapar. MÜŞTERİ, kendisi ile ilgisi olmasa da mahkeme kararı gereği ip adresinin engellenmesi sonucu kendisine de erişimin engellenebileceğini ve bu durumda KAPTEYAN’ın sorumluluğu olmadığını peşinen kabul eder.

MÜŞTERİ, kendisine KAPTEYAN tarafından gönderilen yazılı teklifi kabul etmesi ile kapteyan.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda MÜŞTERİ kaydını oluşturarak hizmetin talebini istemelidir. MÜŞTERİ, satın almak istediği hizmetin ödemesini peşin olarak yapar. Faturalar hizmetin çeşidine göre; Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık veya Yıllık olarak yine müşterilerin talebi üzerine oluşturulur. Hizmetin kullanılmaya başlandığı gün yinelenen son ödeme günüdür.

MÜŞTERİ, satın aldığı hizmeti kapteyan.com.tr internet sitesinde yer alan HİZMET KULLANIM ŞARTLARI’na uygun şekilde kullandığını kabul ve taahhüt etmiştir. MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetin yönetimi için gerekli şifreleri KAPTEYAN’dan almakta, hizmeti kendisi yönetmekte ve dolayısı ile güvenliğini kendisi sağlamakla yükümlüdür. Sistemde tanımlanmış “Ana Kullanıcı” veya “kendi tanımladığı kullanıcı” adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ, suç nitelikli ve ilgili kanun hükümlerince hukuka aykırı sayılan mesajlar göndermemeyi taahhüt etmiştir. Ayrıca KAPTEYAN sunucularından sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak tüm maddi ve manevi zararda sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir.

Ayrıca taraflar birbirlerinin ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmayacaktır. MÜŞTERİ’nin KAPTEYAN’dan hizmet satın alması, MÜŞTERİ’ye KAPTEYAN’ın Fikri ve Sınai Haklar Hukuku mevzuatından kaynaklanan hakları ile ticari bilgi, ticari sır vb. nitelikte şirketin iç işleyişi ve sunulan hizmetlerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmak, ortaklık, kullanım hakkı vb. haklar sağlamayacak olup, MÜŞTERİ’nin KAPTEYAN’ın açık ve yazılı muvafakati olmaksızın sunulan hizmet sebebi ile öğrenilen hiçbir bilgiyi 3. Kişi ve kurumlarla yazılı yahut sözlü olarak paylaşma imkanı olmadığını MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Hizmette bulunan, eklenen, çıkartılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansların ayarlanması, yazılımların kullanımı ile ilgili çıkacak bütün sorunlar müşterilerin sorumluluğunda olup tüm belirtilen bu detaylarda oluşacak sorunlardan KAPTEYAN hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

Hizmette üçüncü şahıslar tarafından veya MÜŞTERİ tarafından yayınlanan içerikten ya da bilgi ve belgenin şahıslar tarafından zarara uğramasından dolayı KAPTEYAN’ın aleyhinde idari, hukuki veya cezai yollara başvurulması halinde KAPTEYAN’ın uğrayacağı tüm zararlardan MÜŞTERİ sorumludur. MÜŞTERİ kendisine yapılacak yazılı bildirimden itibaren 5 iş günü içerisinde nakden ve bir kerede KAPTEYAN’ın zararını karşılamak zorundadır.

MÜŞTERİ’ye ait hizmetin üzerinden web ortamına açılacak sayfalardaki ya da uygulamalardaki bilgi ve içeriklerden KAPTEYAN sorumlu olmayacaktır. Yayınlanan web sayfalarının içeriği ya da yazılımlar ile ilgili olarak çıkacak, MÜŞTERİ ve üçüncü şahısların dahil olduğu her türlü olumsuzluk ve yasa dışı durum halinde KAPTEYAN’a sorumluluk yüklenemez ve sorumluluğuna gidilmesi halinde KAPTEYAN, alınan hizmeti herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın askıya alabilir.

MÜŞTERİ, kurallara aykırı davrandığı takdirde KAPTEYAN’ın hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkının bulunduğunu kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ çalıntı kredi kartı ile yapılan alışveriş bakımından çalıntı kredi kartı ile yapılan alışveriş tek bir alışveriş olsa dahi ve bu önlemlerle sınırlı olmamak üzere, MÜŞTERİ hesabına kayıtlı olan veya süresi uzatılmış olan bütün alan adları ve sair hizmetlerin herhangi bir bildirim olmaksızın derhal iptal edilebileceğini, durdurulabileceğini, herhangi bir zarar ziyan tazmin mükellefiyeti doğurmaksızın MÜŞTERİ kaydı da dahil olmak üzere alınan tüm hizmet kalemlerinin bedeli ne olursa olsun iptal edilebileceğini, son verilebileceğini, durdurulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

9. ÜCRET, ÖDEME VE İADE

MÜŞTERİ’ye verilen teklif sonrası, MÜŞTERİ’nin hizmeti satın almak istemesi ile hizmetin başlaması için ödeme peşin olarak önceden yatırılmış olmalıdır. Hizmetin teslim edildiği gün artık yinelenen ödeme tarihi olup, sonraki ödeme döneminin de son ödeme tarihidir. MÜŞTERİ, aldığı hizmetlere karşılık belirlenen vadede ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş olacak ve mütemerrit sayılacaktır. Bu durumda KAPTEYAN, kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %10 gecikme faizi talep edebilir. MÜŞTERİ bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.

Ancak, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun, ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranı, işbu madde ile kabul edilen faiz oranından daha yüksek olduğu takdirde, Taraflar, gecikme faizi oranı olarak, kanun gereği ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranın uygulanacağını kabul ederler. MÜŞTERİ, işbu sözleşmeden doğan her tür alacak için KAPTEYAN’ın dava ya da icra takibi açması halinde de faiz, avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri işbu sözleşme hükmü uyarınca ayrıca bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın peşinen ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

KAPTEYAN, E-Fatura mükellefidir. Kayıt olduğunuz müşteri paneli üzerinde yada mail adresinize resmi faturalar gönderilmektedir. Vergi Usul Kanununa göre satın alınan hizmete yasal fatura düzenlenebilmesi için bilgilerin doğru beyan edilmesi MÜŞTERİ’nin yasal sorumluluğudur.

Yeni kayıt olan müşterilerimizin doğrulama işlemi Müşteri Hizmetleri tarafından Telefon, E-posta ve Destek bildirimi üzerinden yapılmaktadır. Doğrulanmamış müşteriler için fatura düzenlenmeyecek ve bu nedenle hizmet sağlanamayacaktır. Ayrıca doğrulanmamış müşterilerin müşteri panelleri kısıtlı durumdadır.

Hizmetlerimizde iade süresi ilk 15 gün’dür. İlk 7 gün sonrasında yapılacak iade işlemlerinde iade faturası kesilmesi veya size gönderilen E-faturada ki iade bölümünün doldurulup tarafımıza gönderilmesi yasal zorunluluktur. MÜŞTERİ, son ödemesi geçmiş faturası için e-posta yolu ile 7 gün boyunca 3 defa ihtar edilir. Bunun dışında herhangi bir başka kanaldan MÜŞTERİ’ye edimini yerine getirmesi için ihtarda bulunulmayacak olup, 7. Günün sonunda verilen hizmet askıya alınır. Askıya alınan hizmete ait veriler 10 gün boyunca tutularak, 10 gün sonra tamamen silinecektir. Ayrıca sunucu barındırma hizmeti sunulması halinde, süresi içinde ücret ödenmediği takdirde, KAPTEYAN’ın cihazları barındırma ve saklama imkanı ve yükümlülüğü olmayıp, MÜŞTERİ’ye verdiği iletişim vasıtalarıyla ulaşılamaması veya ulaşılsa dahi verilen süre içinde ödeme yapılmaması halinde 6 ay sonunda cihazın sorumluluğu KAPTEYAN’dan çıkacak olup; cihazın imha, arıza gibi hiçbir durumundan KAPTEYAN’ın sorumlu olmayacağını MÜŞTERİ peşinen kabul eder.

MÜŞTERİ, ödemesini yapmadığı hizmet nedeni ile askıya alınan veya silinen hizmete ilişkin yaşayacağı veya 3. Kişilere yaşatacağı zarar ve ziyandan hiçbir sebeple KAPTEYAN sorumlu tutulmayacaktır.

KAPTEYAN, 2 farklı yöntem ile ödeme kabul etmektedir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde sistem otomatik olarak devreye girerek hizmetinizi aktif hale getirmektedir. Havale-Eft ile yapılan ödemelerde banka tarafında yaşanan problemler nedeniyle muhasebe birimi el ile kontrol edip faturaları onaylamaktadır. Herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için Havale-Eft ile yapılan ödemelerde müşteri panelinden ödeme bildirimi yada [email protected] mail adresine ödeme yapılan fatura numarası ile birlikte bildirilmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ, iş bu sözleşme süresi bitmeden sözleşmesini fesih etmek isterse, verilen hizmet kapsamında yapılan kampanya indirimleri tek seferde KAPTEYAN tarafından tahsil edilir. MÜŞTERİ, satın alınan ürün veya hizmetlerde, ilk ödeme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde hiçbir mazeret göstermeksizin iade talebinde bulunabilir.

Ücret iadesi garantisi sadece yeni alınmış, KAPTEYAN tarafından verilen ürün ve hizmetleri kapsamaktadır. Alan adı kaydı, lisans ücretleri, SSL sertifikaları ve buna benzer KAPTEYAN tarafından üretilmeyen ürün ve hizmetler ücret iadesi garantisi kapsamı dışındadır. Web Hosting ve Reseller Hosting hizmetlerinde ücret iadesi kesintisiz olarak yapılırken; sunucu kiralama, barındırma, sanal sunucu hizmetleri, bulut sunucu hizmetlerinde ücret iadesi, hizmetin kullanılmayan kısmı kadarıyla yapılmaktadır.

KAPTEYAN müşteriye ücret iadesi yapabilmek için; kurumsal firmalardan iade faturası, bireysel kullanıcılardan iadenin talep edildiği ay içerisinde KAPTEYAN tarafından kesilen faturayı talep eder. Faturaların gönderilmesi ile ilgili masraflar MÜŞTERİ tarafından karşılanır. Ödemenin iadesi, satın alınan yeni ürün veya hizmetin ödemesinin yapıldığı ödeme kanalı ile geri iade edilmekte, bunun dışında farklı bir ödeme kanalından iade yapılması kesinlikle mümkün olmamaktadır.

İade faturası kesmeyen firmalar için ya da KAPTEYAN’ın kesmiş olduğu faturayı geri göndermeyen bireysel müşteriler için iade yapılırken, Türkiye’deki mevcut Vergi Kanunlarına göre yapılan vergilendirmeler düşülerek ücret iadesi yapılır. KAPTEYAN, ücret iadesi garantisini kötüye kullanan kullanıcılarına hizmet vermeme hakkını saklı tutar.

KAPTEYAN, düzenli hizmetlerinin kapsamı dışındaki sair görevler bakımından ve ek hizmet veyahut ürün talepleri bakımından her zaman makul bir hizmet ücreti tahsil etme hakkını saklı tutar. Bunlar, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, e-posta üzerinden halledilemeyen ve kişisel hizmet gerektiren müşteri hizmetleri sorunları ve özel hizmet gerektiren anlaşmazlıklar veyahut KAPTEYAN’ın MÜŞTERİ bakımından almak zorunda kaldığı hukuk müşavirliği vb. hizmetlerdir.

10. VERGİLENDİRME

KAPTEYAN’ın kapteyan.com.tr internet sitesi üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye’de mevcut Vergi Kanunlarına göre vergilendirilir. Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler KAPTEYAN’ın sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır. Vergi Kanunları uyarınca MÜŞTERİ’nin kayıt düzeni ile ilgili tüm sorumlulukları kendisine ait olacaktır.

11. FESİH

MÜŞTERİ, yeni ödeme döneminde kapteyan.com.tr internet sitesi üzerinden müşteri girişi yaparak aldığı hizmeti iptal edip herhangi bir başka bildirim yapmaksızın sözleşmeyi fesih edebilmektedir. Bunun için hizmetin son ödeme tarihinin geçmemiş olması gerekir. MÜŞTERİ, sona eren sözleşme, iptal edilen hizmet ile ilgili herhangi bir şekilde bedel iadesi talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. KAPTEYAN, her zaman sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. KAPTEYAN’ın sözleşmeyi feshetmesi, hizmeti durdurması durumunda MÜŞTERİ’ye peşin ödemiş olduğu ücretin sadece kalan kısmı iade edilecektir. MÜCBİR SEBEP Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

12. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ayrıca taraflar bu sözleşme kapsamında verdikleri adres ve email adresine yapılacak bildirimleri kabul eder; iletişim bilgilerinde olacak değişiklikleri karşı tarafa en geç 7 gün içinde bildirmeyi yüklenirler. Aksi takdirde sözleşme sırasında verilen adreslere yapılacak tebliğ yahut mail bildirimleri karşı tarafa ulaşmış sayılır.

13. YÜRÜRLÜK

KAPTEYAN’a ait web sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda MÜŞTERİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. KAPTEYAN, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, MÜŞTERİ tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.